Đội ngũ giáo viên

Thạc sĩ Vũ Anh Tú

Môn giảng dạy: 
.Net, SQL, PHP & mySQL, Quản trị dự án Agile, Khai phá dữ liệu
(Datamining)

Bằng cấp: 
Thạc sỹ CNTT (Ấn độ)

Kinh nghiệm giảng dạy: 
Trưởng bộ môn khoa Đào tạo hợp tác quốc tế - Đại học công nghiệp Hà Nội
Kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm trong lĩnh vực CNTT tại Aptech, ĐH Công Nghiệp HN, FPT Polytechnic Hà Nội
Thành thạo hầu hết các ngôn ngữ lập trình: .NET, PHP, JAVA,...;
Giảng viên cao cấp tại Aptech
Ưu đãi nhập học Aptech Buôn Ma Thuột tháng 08