Khóa học lập trình ngắn hạn
 • Thời gian học: 3 tháng
 • Số bài học: 30
 • Đối tượng học:
 • Số học viên: 25
 • Bằng cấp: Cử nhân

Giới thiệu khóa học Lập trình ứng dụng PHP từ A-Z

HỌC KỲ 1

Certificate

Modules

CPISM

Logic Building and Elementary Programming

- Khái niệm cơ bản về C
- Biến và kiểu dữ liệu trong C
- Toán tử và biểu thức
- Nhập và xuất trong C
- Câu lệnh rẽ nhánh
- Vòng lặp
- Mảng trong C
- Con trỏ
- Hàm
- Chuỗi
- Các loại dữ liệu nâng cao và sắp xếp
- Xử lý tập tin

Building Next Generation Websites

- Giới thiệu về Web
- Giới thiệu về HTML5
- Định dạng văn bản sử dụng các thẻ
- Tạo siêu liên kết và thẻ neo
- Giới thiệu về CSS3
- Sử dụng Style Sheet định dạng
- Hiển thị hình ảnh và hoạt cảnh CSS3
- Tạo thẻ định dạng và phân chia bố cục web
- Tạo bảng
- Biểu mẫu HTML5
- Audio và Video HTML5
- Giới thiệu về Javascript
- Toán tử và câu lệnh
- Vòng lặp và mảng
- Hàm chức năng và đối tượng
- Xây dựng ứng dụng web mobile
- Canvas và Javascript
- Web lưu trữ HTML5
- HTML5 Địa lý và APIs

BootStrapand Jquery

eProject(Website Development)

Database Design and Development (NCC Module)

Database Management (SQL Server)

Hoàn thành khóa học, sinh viên có khả năng thiết kế, xây dựng website và một số dạng ứng dụng trên thiết bị di động
Công việc sau khi kết thúc học kỳ I: 
Website Designer
KIẾN THỨC ĐƯỢC TRANG BỊ TRONG HỌC KỲ 1:
 • Nắm rõ những kiến thức cơ bản và nền tảng về lập trình
 • Giải quyết bài toán cấu trúc dữ liệu bằng ngôn ngữ C
 • Sử dụng HTML5/CSS3/JavaScript để phát triển trang web và ứng dụng tương tác
 • Thiết kế trang web tương tác sử dụng Adobe Dreamweaver
 • Tìm hiểu Boostrap và mã nguồn mở để thiết kế ứng dụng website và các ứng dụng web
 • Mở rộng từ vựng HTML cho ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng AngularJS
 • Xây dựng một Website tương tác sử dụng HTML5 và Dreamweaver
 • Chuẩn hóa dữ liệu thô thành các bảng cơ sở dữ liệu trong SQL Server
 • Học Social Engineering và Mục tiêu của Social Engineering
 • Nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm
 • Làm đồ án thực tế, hoàn thiện 01 sản phẩm website

HỌC KỲ 2

Certificate

Modules

DISM

Markup Language & JSON

Application Development Fundamentals-I

Application Development Fundamentals-II

Information Systems Analysis (NCC Module)

Project (Java)

Application Progamming(C#)

Web Application Development using PHP

Dynamic Websites (NCC Module)

Hoàn thành khóa học, sinh viên có khả năng lập trình, phát triển các ứng dụng trên nền tảng Java, phát triển website.
Công việc sau khi kết thúc học kỳ 2: Java Application Programmer / PHP Deverloper

KIẾN THỨC ĐƯỢC TRANG BỊ TRONG HỌC KỲ 2:
 • Sử dụng XML và JSON để lưu trữ và trao đổi dữ liệu
 • Thiết kế và phát triển các ứng dụng desktop sử dụng Java
 • Sử dụng các tính năng ngôn ngữ cơ bản và giao diện lập trình ứng dụng (API) của Java để thiết kế các ứng dụng hướng đối tượng
 • Tìm hiểu các đặc tính của hệ thống thông tin và các công cụ để phát triển ứng dụng cho máy tính
 • Phát triển ứng dụng thực tế bằng công nghệ Java
 • Sử dụng C# phát triển các ứng dụng hướng đối tượng cơ bản và nâng cao
 • Thiết kế các ứng dụng web sử dụng PHP
 • Phát triển các website hướng dữ liệu

HỌC KỲ 3

Certificate

Modules

DISM

Windows Forms Programming

Web Application Development

Analysis, Design, and Implementation (NCC Module)

Enterprise Application Programming

eProject-.NET

Agile Development (NCC Module)

Professional Issues in IT (NCC Module)

Kết thúc học kỳ, sinh viên được trang bị những nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft, khả năng phát triển ứng dụng, phần mềm trên các nền tảng từ PC đến web, khả năng phát triển các ứng dụng trên Web Azure, Cloud Computing
KIẾN THỨC ĐƯỢC TRANG BỊ TRONG HỌC KỲ 3:
 • Tìm hiểu về lập trình cơ sở dữ liệu trong Windows và bao gồm phạm vi phủ sóng mạnh mẽ các tính năng .NET Windows Forms của Windows, chẳng hạn như điều khiển hiện đại, ràng buộc dữ liệu và triển khai ClickOnce để tạo ra các ứng dụng thông minh.
 • Phát triển các ứng dụng ASP.NET MVC nâng cao, sử dụng các công cụ .NET Framework
 • Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
 • Thiết kế và phát triển các dịch vụ truy cập dữ liệu cục bộ và từ xa từ các nguồn dữ liệu khác nhau
 • Phát triển và triển khai các dịch vụ cho các môi trường kết hợp, bao gồm máy chủ tại chỗ và Windows Azure
 • Phát triển ứng dụng thực tế sử dụng công nghệ .NET
 • Triển khai quy trình phát triển phần mềm bằng phương pháp Agile
 • Phát triển ý thức trách nhiệm nghề nghiệp thông qua khám phá các quy tắc, điều lệ trong ngành IT

HỌC KỲ 4

Certificate

Modules

ADSE

Web Component Development

Project-Java EE

Architecting Applications for the Web

Enterprise Application Development

Creating Services for the Web

Developing Applications for Wireless Devices

Network Security and Cryptography (NCC Module)

Computing Project (NCC Module)

Kết thúc học kỳ, sinh viên được trang bị những nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft, khả năng phát triển ứng dụng, phần mềm trên các nền tảng từ PC đến web, khả năng phát triển các ứng dụng trên Web Azure, Cloud Computing. 
Công việc sau khi kết thúc học kỳ 4: Web Application Deverloper / Enterprise Application Developer / Android Developer
KIẾN THỨC ĐƯỢC TRANG BỊ TRONG HỌC KỲ 4:
 • Xây dựng ứng dụng Web phù hợp với bất kỳ máy chủ ứng dụng Java EE nào sử dụng JSP và công nghệ servlet
 • Phát triển ứng dụng doanh nghiệp thực tế sử dụng công nghệ Java EE
 • Thiết kế các ứng dụng web dựa trên MVC sử dụng Struts và JSF.
 • Phát triển các ứng dụng web sử dụng Struts Framework
 • Phát triển ứng dụng doanh nghiệp sử dụng EJB
 • Sử dụng Web Services trong ứng dụng Java Web
 • Phát triển các ứng dụng Android chạy trên thiết bị di động và thiết bị không dây
 • Bảo vệ mạng và dữ liệu truyền dẫn trong mạng không dây
 • Tìm hiểu các bước đặc tả phân tích, thiết kế, kiểm thử trong quá trình phát triển dự án

Nội dung khóa học Lập trình ứng dụng PHP từ A-Z

Sau khi học viên hoàn thành 4 học kỳ trong chương trình đào tạo Lập trình viên quốc tế Aptech - ACCP (ADSE) và vượt qua các kỳ đánh giá thì sẽ được cấp song bằng quốc tế của Aptech và NCC Education.

Bằng đào tạo lập trình viên quốc tế ACCP(ADSE)của Aptech
Bằng đào tạo lập trình viên quốc tế ACCP (ADSE)của Aptech

 
Bằng NCC Education Level 5
Bằng NCC Education Level 5 được cấp song song sau khi hoàn thành chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế ACCP (ADSE)của Aptech

Ý kiến bạn đọc

Tham gia thảo luận

Mã an toàn Mã bảo mật   

Ưu đãi nhập học Aptech Buôn Ma Thuột tháng 08